Wall of the World

Palīdziet izplatīt ziņu par Pasaules Sienu, finansējot mārketinga aktivitātes

Pasaules Siena tiek veidota cilvēces vienotības vārdā. Mūsu vēlme un sapnis ir informēt katru pasaules iedzīvotāju par iespēju pievienoties, par iespēju ierakstīt savu vārdu pasaules vēsturē. Tādēļ, īpaši projekta sākumposmā, mums ļoti nozīmīgs ir sabiedrības atbalsts mārketinga aktivitāšu finansēšanai. Katrs Jūsu ziedotais santīms ļaus izplatīt informāciju par Pasaules Sienu tālāk un ātrāk.

Jūs varat veikt ziedojumu, pārskaitot jebkādu Jūsu izvēlētu naudas summu uz zemāk norādīto projekta autora — Wall of the World SIA speciālo ziedojumu bankas kontu mārketingam.

Lūdzu ņemiet vērā, ka uzņēmuma konts ir Latvijā reģistrētā bankā, tādēļ Jūsu pārskaitījumam tiks pieskaitīta Jūsu bankas komisija, atbilstoši Jūsu bankas cenrādim. 


Uzmanību!

Lūdzu izlasiet šo informāciju, kas jāņem vērā ziedojot līdzekļus Wall of the World:

  • Ziedojot, Jūs nevarat pretendēt uz nodokļu atlaidēm
  • Ziedojot, Jūs no Wall of the World nesaņemat mantisku vai nemantisku apliecinājumu par ziedojuma veikšanu
  • Ziedojot, Jūs apliecināt, ka darāt to labdarīgu motīvu vadīti, vēloties atbalstīt projektu Wall of the World, par to neprasot jebkādu atlīdzību
  • Ziedojumi nevar tikt atsaukti vai atgriezti.
  • Wall of the World ir tiesības nepieņemt un atgriezt atpakaļ ziedojumu, ja
  • Pastāv bažas vai aizdomas par negatīvu Ziedotāja reputāciju
  • Pastāv bažas vai aizdomas, ka ziedojums veikts, lai tieši vai netieši ietekmētu projekta stratēģiju, gaitu un virzību
  • Projekta vadībai ir cits pamats aizdomām par to, ka ziedojums var negatīvi ietekmēt projekta virzību