Wall of the World

Wall of the World būtiski pilnveido projekta koncepciju

3. septembrī Wall of the World projekta autori paziņo par vairākiem jau ieviestiem un plānotiem būtiskiem pilnveidojumiem projekta koncepcijā. Izmaiņas galvenokārt attiecas uz projekta attīstīšanas finansējuma modeli, parka izveides vietu, projekta juridisko formu un reģistrēšanās kārtību.

Izvērtējot līdzšinējos darbības rezultātus un iespējamos attīstības scenārijus, pieņēmām lēmumu par vairākām izmaiņām, pie kuru ieviešanas strādāts visu vasaru.

Tika pieņemts lēmums starp diviem attīstības scenārijiem — pirmo, ieguldīt atlikušos līdzekļus, lai ārvalstīs reklamētu projektu pie esošās koncepcijas, riskējot ar iespēju negūt atbalstu šim konceptam arī ārvalstīs; otro — noteikt nepieciešamās izmaiņas, uz kurām mums ir norādījuši potenciālie atbalstītāji, un īstenot tās, lai darbs pie projekta varētu veiksmīgi turpināties.

Jaunās izmaiņas ir būtiskas, līdz ar to esošajiem projekta dalībniekiem būs iespēja saņemt atpakaļ par reģistrāciju samaksāto naudu.

Četras galvenās izmaiņas projektā:

1. Reģistrācija dalībai projektā turpmāk būs bez maksas;

2. Parka izveides vieta tiks fiksēta tikai pēc reģistrēto projekta dalībnieku balsojuma;

3. Sociālais portāls, kas drīzumā tiks publicēts, projekta dalībniekiem ļaus uzturēt savstarpējo  komunikāciju un piedalīties projekta lēmumu pieņemšanā;

4. Tiks mainīta projekta juridiskā forma.

1. Reģistrācija dalībai projektā turpmāk būs bez maksas, lai strauji audzētu projekta dalībnieku skaitu un sekmētu plašākas sabiedrības iesaistīšanos projektā. Veicot izmaiņas reģistrācijas procedūrā, vienlaikus uzlabots reģistrēšanās process mājas lapā.

Projekta ikdienas uzturēšanas un attīstīšanas izmaksas turpmāk tiks finansētas no autoru ieguldījumiem, ienākumiem no sertifikātu iegādes (joprojām lietotājiem būs iespēja iegādāties sertifikātu), projekta dalībnieku brīvas gribas ziedojumiem un no reklāmas ieņēmumiem sociālajā portālā.

Savukārt parka izveide tiks finansēta no projekta uzkrājumiem un piesaistot investorus. Parka izveidei un attīstīšanai ir iespējams piesaistīt investorus, sākotnēji tam ir nepieciešams uzskatāms pierādījums sabiedrības interesei redzēt šo parku dzīvē — augsts reģistrēto dalībnieku skaits. Tādēļ, bezmaksas reģistrācijām sasniedzot kritisko masu, kas mūsuprāt ir 1 miljons reģistrētu cilvēku, atsāksim sarunas ar potenciālajiem investoriem. Papildus, no projekta paša ienākumiem (sertifikāti, ziedojumi un reklāmas ieņēmumi) tiks veidots uzkrājums daļējai būvniecības izmaksu segšanai. 

2. Parka izveides vietu izvēlēsies projekta dalībnieki balsojot. Projekta dalībnieku skaitam sasniedzot 1 miljonu, sāksies balsojums par valsti, kurā būvēt parku. Balsojumam noslēdzoties, projekta vadība piedāvās atbilstošu teritoriju vienā no top 5 valstīm.

Balsojumā varēs piedalīties tikai projekta dalībnieki. Katra projekta dalībnieka balsi matemātiski koriģēs, lai skaitliski mazāko valstu iedzīvotāju balsojumiem būtu vienāds spēks ar lielākajām valstīm. Piemēram, ja valstī A dzīvo 100 iedzīvotāji un valstī B 200 iedzīvotāji, tad A valsts iedzīvotāja balsojumam būs apmēram 2 reizes lielāks svars.

3. Sociālais portāls, kas drīzumā tiks publicēts, ļaus veidot saikni ar citiem projekta dalībniekiem un uzturēt interesi par projektu arī pēc reģistrēšanās, kā arī piedalīties lēmumu pieņemšanā. Portālā, kuru jau ilgstoši veidojam, tagad veicamas izmaiņas atbilstoši jaunajai projekta koncepcijai un pabeigto versiju plānojam publicēt šoruden, precīzs datums atkarīgs no programmēšanas progresa.

Jaunajā portālā būs iespēja ērtāk iepazīt citus projekta dalībniekus, sniegt savu informatīvo atbalstu projektam, salīdzināt to ar citu dalībnieku aktivitāti, publiskot labo darbu sarakstu.

Līdz ar portāla atklāšanu, vairākus lēmumus par projekta attīstīšanu pieņems nevis vadība, bet gan projekta dalībnieki balsojot.

4. Tiks mainīta projekta juridiskā forma. Lai nodrošinātu projekta juridisko un mantisko piederību un pārvaldes iespējas plašākai sabiedrībai, projekta juridisko formu no SIA (komercsabiedrība) mainīsim uz biedrību. Līdz ar to projekts piederēs sabiedrībai – biedrībai, par kuras biedriem varēs kļūt tikai reģistrētie projekta dalībnieki.

Informācija projekta dalībniekiem

Ņemot vērā iepriekšminēto informāciju un projekta būtiskās izmaiņas, projekta dalībniekus lūdzam izlemt, vai arī turpmāk atbalstīt projektu un izlemt, kā rīkoties ar to naudu, kas samaksāta par reģistrāciju.

Šajās dienās projekta dalībnieki saņems aicinājumu izdarīt savu izvēli:

a)      Depozītkontā par manu reģistrāciju uzkrātos līdzekļus vēlos atstāt Wall of the World projekta tālākai attīstīšanai;

b)      Depozītkontā par manu reģistrāciju uzkrātos līdzekļus vēlos ziedot Sarkanajam Krustam;

c)      Par reģistrāciju samaksāto naudu vēlos saņemt atpakaļ pilnā apmērā. Savukārt lai saņemtu atpakaļ par sertifikātu samaksāto naudu pilnā apmērā, sertifikāts jānosūta atpakaļ pa pastu ierakstītā vēstulē un reģistrācija tiks dzēsta pēc naudas atmaksas.

Projekta dalībnieku atbildes gaidīsim 90 dienas un pēc tam izpildīsim katru lēmumu. To projekta dalībnieku nauda, kas atbildi nebūs snieguši 90 dienu laikā, tiks ziedota Sarkanajam Krustam. Kopsavilkums par to, kādu lēmumu pieņēmuši projekta dalībnieki, būs pieejams mājas lapā. 

Noslēgumā mazliet vairāk par iemesliem, kādēļ izlēmām īstenot šīs izmaiņas. Jau projekta sagatavošanas posmā bija skaidri šie divi modeļi – bezmaksas reģistrācijas un finansējums no investoriem vai arī maksas reģistrācija un pilnīga pašfinansēšana. Rūpīgi apsverot, izvēlējāmies otro modeli, arī piesaistot vietu Latvijai un uzsākot informēšanu Latvijā, tomēr Latvijas iedzīvotāju atbalsts projektam nesasniedza plānoto.

Toties citu valstu iedzīvotāji un potenciālie partneri ir izteikuši interesi par projektu, vienlaikus norādot, ka nepieciešams nodalīt reģistrācijas no finansējuma, tā, lai reģistrēšanās būtu par velti un ātri sasniedzams nepieciešamais skaits, finansējumu piesaistot no investoriem, kuru nopietna interese par projektu būs pie stabila reģistrēto dalībnieku skaita un aktīvi lietota sociālā portāla. Savukārt, lai veicinātu citu valstu iedzīvotāju interesi šajā globālajā projektā, ir nepieciešams parka izveides valsti ļaut izvēlēties projekta dalībniekiem, nevis piedāvāt konkrētu valsti un vietu, kā to sākumā noteicām.

Iespējams, ka kādam var būt grūti pieņemt izmaiņas, bet mēs turpināsim darīt visu nepieciešamo, lai projekts attīstītos un mērķis īstenotos, kā šajā gadījumā ieviešot kardinālas izmaiņas. Mūsu uzdevumi tuvākajiem mēnešiem — pirmkārt, pabeigt un publicēt sociālo portālu, lai veicinātu projekta informācijas izplatīšanos un reģistrāciju pieaugumu. Otrkārt, īstenot juridiskā statusa maiņu.  

Vairāk informācijas par jaunumiem meklējiet mājas lapā www.walloftheworld.org:

  • Svarīga informācija projekta dalībniekiem
  • Parka izveides vieta
  • Kā Pasaules Siena tiks veidota
  • Pievienot vārdu bez maksas