Wall of the World

Projekta koncepcija

Projekts Pasaules Siena sākās 2007. gada 19. aprīlī. No šīs dienas katram pasaules iedzīvotājam ir iespēja veidot Pasaules Sienas saturu.

Pasaules Siena būs grandiozs 47 hektārus liels parks, kurā atradīsies 272 granīta sienas. Katra būs 3,5 metrus augsta un pusmetru bieza. 272 sienas no abām pusēm klās 1 procenta pasaules iedzīvotāju (65 miljonu cilvēku) iegravēti dati — vārds, uzvārds, pilsēta un dzimšanas dati. Pasaules Siena tādā veidā vienos 65 miljonus cilvēku. Personību, kas augstu vērtē cilvēces vienotību, draudzību, mieru.

Tādēļ Pasaules Siena būs lielākā cilvēces pastāvēšanas liecība, ko jebkad radījušas cilvēka rokas. Pasaules Siena būs lielākā cilvēces vienotības liecība.

Jebkurš, apmeklējot www.walloftheworld.org, varēs piedalīties pasaules sienas būvniecībā. Ikviens var pievienot savu vārdu Pasaules vēsturei. Iemūžināt savu vārdu, iemūžināt savu pastāvēšanas liecību. Arī Jūs!