Wall of the World

Projekta īstenotāji

Pie projekta ikdienā strādā vairāki cilvēki, īpaši — idejas autori Gints, Ansis, Ģirts un Mārtiņš.

Gints Cēlājs

Gints uzņēmējdarbību uzsāka jau astoņpadsmit gadu vecumā, laikā, kad viņš studēja lauku tūrisma specialitāti. Šodien Gints ir veiksmīgs uzņēmējs, darbojas dažādos projektos no lauku tūrisma, veselības un fitnesa līdz nekustamo īpašumu nozarei. Gints patstāvīgi attīstījis sevi par 21. gadsimta paaudzes uzņēmēju, kam, paralēli peļņas gūšanai, svarīgs faktors ir sociāli atbildīga uzņēmējdarbība.

Viņa vilšanās esošajā biznesa vidē un sociālajā situācijā gan Latvijā, gan pasaulē ir galvenais virzītājspēks un iemesls piedalīties šajā projektā. Esot kā vienam no projekta autoriem, viņa mērķis ir izveidot Pasaules Sienas projektu kā paraugu, kas parādītu jaunu koncepciju un iedvesmotu citus. Lielākoties šāda mēroga pieminekļi ir radīti caur asinīm, sviedriem un asarām — vergu darba izmantošanas, okupāciju varā. Pasaules Siena kalpos kā skaidra liecība pozitīvam un kolektīvam gribasspēkam.

Kā valdes priekšsēdētājs Gints rada projekta biznesa ievirzes un ir kā katalizators, kas stingri seko nospraustiem mērķim, lai projekts realizētos.

Ansis Līpenītis

Ansis jau kopš vidusskolas ir līderis. Viņš ir vadījis jauniešu organizācijas, kur rīkotas kultūras aktivitātes, un organizējis studentu padomes darbu Banku augstskolā, cīnoties par studentu tiesībām, labklājību, karjeru un kvalitatīvas atpūtas iespējām. Ansis ir piedalījies arī dažādās jauniešu konferencēs — gan nacionālas, gan starptautiskas nozīmes pasākumos, piemēram, Youth 2000 Dānijā, kuras mērķis bija veidot pamatus Eiropas Konstitūcijai.

Beidzis uzņēmējdarbības vadības bakalaura studijas Banku augstskolā un Karel de Grote Hogeschool Beļģijā, Ansis šobrīd strādā vienā no vadošajām Latvijas interneta risinājumu aģentūrām par projektu direktoru. Šeit viņš palīdz veiksmīgām Latvijas un ārvalstu organizācijām un uzņēmumiem izstrādāt un īstenot efektīvas interneta komunikāciju stratēģijas, un pielietot atbilstošus risinājumus.

Paralēli tam Ansis turpina MBA (Master of Business Administration) studijas Banku augstskolā, īpaši koncentrējoties uz KSA (korporatīvās sociālās atbildības) jomas izpēti, jo uzskata, ka KSA ir viens no būtiskākajiem organizāciju pamatjautājumiem 21. gadsimtā.

Kā viens no projekta autoriem Ansis nodrošina tam nepieciešamās stratēģiskās vadības, mārketinga un IT prasmes.

Ģirts Cēlājs

Jau kopš pamatskolas laikiem, līdz pat augstskolai, Ģirts ir iesaistījies un vadījis studentu aktivitātes un organizācijas, veltot savu brīvo laiku studentu dzīves uzlabošanai gan pašmāju, gan starptautiskā līmenī. Kā viens no Latvijas Studentu Apvienības bijušajiem valdes locekļiem viņš ir bijis iesaistīts sarunās ar Latvijas valdības pārstāvjiem par studentu dzīves un izglītības sistēmas uzlabošanu valstī. Ģirts ir pārstāvējis savu augstskolu un valsti starptautiskās konferencēs, kas aptvērušas plašu jautājumu un problēmu loku: dabas aizsardzība, jauniešu attīstība un darba nespējīgo integrācija. Viņš ir bijis viens no pirmajiem cilvēktiesību konferences dalībniekiem, kad tādas bija pieejamas vidusskolas laikā. Tāpat arī viņa jautājums (Kas notiks ar mazo tautu kultūru apvienotā Eiropā?) un risinājums tika izvēlēts kā viens no 9 starp 250 piedāvātajiem variantiem Eiropas jauniešu starptautiskajam konsultatīvajam projektam.

Ģirta karjera sākās vienā no lielā četrinieka auditorfirmām. Vēlāk strādājis vadošajās Latvijas bankās, kur darbs bijis ar korporatīviem un lieliem uzņēmumu projektiem. Šobrīd Ģirts strādā kā investīciju baņķieris vadošajā Somu investīciju bankas meitas uzņēmumā.

Apvienojot sociālo aktivitāšu pieredzi un zināšanas starptautiskajās finansēs, viņš rūpējas, lai Pasaules Sienas projekts nezaudētu nospraustās vadlīnijas un kļūtu pārāks par esošajiem standartiem, neaizmirstot organizācijas sociālos un ētiskos mērķus.

Mārtiņš Vāvere

Mārtiņš Vāvere dzīvē stabili turas pie saviem trīs stūrakmeņiem — ģimene, darbs, labestīga attieksme pret apkārtējiem. Tas arī mudinājis strādāt komandā un veidot šo vērienīgo projektu.

Mārtiņš pēc profesijas ir mēbeļu un interjera dizaineris. Savas amata prasmes ir apguvis praktiski strādājot ražošanā, rasējot pie rasējamā dēļa un datora, kā arī pie molberta Latvijas Mākslas akadēmijā.

Mārtiņš ar saviem projektiem piedalījies vairākās Latvijas mēroga izstādēs. Par sevis pārstāvēto nozari rakstījis publikācijas presē, uzstājies TV, un radio. Mārtiņš Vāvere uzskata, ka, ja cilvēks savas praktiskās darbības laikā ir izveidojis vairāk par pieciem simtiem projektu, tad viņam savā pieredzē jādalās ar apkārtējiem, jo tikai tad telpa ap mums paliks skaistāka un būs vieglāk apdzīvojama. Tieši tāpēc Mārtiņš ir radījis Latvijā pirmo un populārāko nozares mājas lapu, kuru ikdienā apmeklē vairāki tūkstoši interesentu.

Ilggadīgā darba pieredze, strādājot ar cilvēkiem, Mārtiņam palīdzējusi atrast kontaktus ar visu paaudžu cilvēkiem. Par viņu var teikt: Viņš redz, kas ir balts un kas ir melns. Varbūt tāpēc viņam vienmēr ir veicies ar līdzgaitniekiem ģimenē, darbā un atpūtā.

Cilvēks vienmēr aiz sevis atstāj pēdas. Cits lielākas un dziļākas, cits mazākas un seklākas. Mārtiņš vienmēr ir tiecies, lai viņa atstātie darbi paši runātu par sevi, un tagad ar šī unikālā projekta palīdzību grib dot tādu iespēju arī Jums.

Ikdienā projektam ar padomu palīdz mūsu draugi, atbalstītāji un padomdevēji, starp viņiem Benesek Austin Morgan Monk, Jules Greenwall, Andrey Gorin, Yann Guiller un citi.