Wall of the World

Pasaules Sienas ilgmūžīgums

Pasaules Sienas parks tiek veidots esošajām un nākamajām paaudzēm. Mums — kā liecība mūsu laikmeta cilvēces spējai apvienoties brīnuma radīšanai, cilvēces vienotības idejas liecības radīšanai. Nākamajām paaudzēm — kā mūsu eksistences paliekoša liecība lielākajā Pasaules vēstures grāmatā, kurā pierakstīts katra šī parka dalībnieka vārds.

Tādēļ ļoti būtiski nodrošināt Parka ilgmūžību, tā saglabāšanu nākamajām paaudzēm, lai mūsu bērnu bērni un viņu bērni varētu iepazīt 21. gadsimta cilvēces vērtības un ticību vienotības idejai.

Projekta organizatori izmantos visas pieejamās un zināmās metodes būves ilgmūžības nodrošināšanai:

  • Būve būs apdrošināta. Tas ļaus novērst trešo personu radītus bojājumus. Jau šobrīd starptautiskā apdrošināšanas sabiedrība ERGO ir ar garantiju apliecinājusi gatavību apdrošināt parku būvniecības procesā. Savukārt, pēc būvniecības procesa pabeigšanas tiks rīkots konkurss apdrošinātāja izvēlei parka apkalpošanas un uzturēšanas laikā, kas sāksies ar parka atklāšanas dienu.
  • Būvuzņēmumam tiks izvirzītas augstas kvalitātes un garantiju prasības.
  • Būvē tiks izmantoti tikai kvalitatīvi materiāli.
  • Parka uzturēšanas ienākumi un projekta papildienākumi (piemēram, no suvenīru tirdzniecības) nepieciešamajā apjomā tiks novirzīti parka atjaunošanai tādos gadījumos, kad atjaunošanas izmaksas nesegs apdrošināšana, piemēram, laika zoba radīti bojājumi.
  • Tā kā visi projekta dalībnieku dati glabāsies arī elektroniskā datu bāzē, kuras rezerves kopijas vairākos eksemplāros tiks glabātas drošībā, vienmēr būs iespējams atjaunot bojātās granīta plāksnes vai atsevišķus sienas fragmentus, izmantojot datu bāzes datus un atkārtoti iegravējot tos nepieciešamajās vietās.

Organizācijas mērķis ir nodrošināt Pasaules Sienas parka saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Mērķa nodrošināšanai tiks izmantoti visi mums zināmie un pieejamie praktiskie un finansiālie līdzekļi.