Wall of the World

Parka izveides vieta

Valsti, kurā parks tiks būvēts, izvēlēsies projekta dalībnieki kopā ar projekta organizētājiem. Šobrīd paredzam šādu vietas izvēles procedūru: 

  • Projekta reģistrēto dalībnieku skaitam sasniedzot 1 miljonu, tiks uzsākts balsojums par valsti, kurā veicama parka būvniecība. Balsojumā varēs piedalīties tikai reģistrētie projekta dalībnieki. Lai novērstu iespēju, ka pēc iedzīvotāju skaita lielākās valstis pārliecinoši iegūst pārsvaru, rezultāta korekcijai tiks piemēroti koeficienti proporcionāli valsts iedzīvotāju skaitam. 
  • Balsojums tiks veikts, līdz projekta reģistrēto dalībnieku skaits sasniegs apmēram 3 miljonus cilvēku. Pēc balsojuma rezultātu apkopošanas, projekta organizētāji veiks atbilstošas zemes teritorijas meklēšanu, to izvēloties vienā no piecām augstāko balsu skaitu ieguvušajām valstīm.

Projekta sākotnējā plānā bija paredzēts parka būvniecību veikt Eiropas Savienības dalībvalstī Latvijā, tomēr, veicot projekta koncepcijas pilnveidošanu, lai projektu tuvinātu vienlīdzības principiem, tika nolemts, ka vietu izvēlēsies projekta dalībnieki balsojot.

Protams, balsojuma rezultāts lielā mērā būs atkarīgs no tā, cik attiecīgās valsts iedzīvotāji ir reģistrējušies dalībai projektā. Tādēļ, jo vairāk valsts iedzīvotāji proporcionāli savas valsts iedzīvotāju skaitam ir reģistrējušies projektā, jo lielāka būs iespēja iegūt lielāku pārsvaru balsojumā.

Sekojiet līdzi aktualitātēm un projekta dalībnieku skaitam, lai uzzinātu, kad sāksies balsojums par parka izveides vietas izvēli.