Wall of the World

Organizācija

Organizācija Wall of the World ir Latvijā reģistrēts uzņēmums, kas veidots projekta Pasaules Siena izveidei, realizācijai un turpmākai apkalpošanai.

Komercsabiedrība ir pašreizējais projekta juridiskais statuss. Projekta autori plāno veikt juridiskā statusa maiņu, organizāciju pārveidojot par bezpeļņas sabiedrību ar biedrības pārvaldes modeli, lai nodrošinātu bezpeļņas darbību un projekta piederību visai sabiedrībai.

Projekta realizācijā iesaistījušies vairāki cilvēki, kas ir idejas līdzautori, kā arī projekta partneri un darbu izpildītāji. Projekta komandas locekļu biogrāfijas publicētas sadaļā Projekta īstenotāji.

Misija

Wall of the World misija ir vienot cilvēci, apvienojot pasaules labos cilvēkus, kopīgiem spēkiem uzbūvējot Cilvēces Vienotības Simbolu, vienotības liecību — parku Pasaules Siena.

Pierādīt, ka 21. gadsimts ir atklātības un vienotības gadsimts.

Pierādīt, ka ikviens 21. gadsimtā ar patiesu ideju un cilvēku atbalstu var paveikt daudz laba.

Pierādīt, ka MĒS un tikai MĒS — cilvēku vairākums — varam ko noteikt globālā arēnā un pasaules attīstībā. Diktatūras nav, un nav arī demokrātijas butaforiju — Mūsos ir vienotības spēks, kas var noteikt cilvēcei būtiskas lietas.

Mūsu vīzija

Wall of the World palīdz veidot Pasauli, kurā noteicošais un pārākais ir vienotības spēks.

Pasauli, kurā katram ir iespēja realizēt globālas idejas pamatvērtību vārdā.

Pasauli, kurā labu un patiesu ideju realizācijai neeksistē robežas un aizspriedumi.

Mūsu vērtības

  • Vienotība
  • Vienlīdzība
  • Vienādas iespējas
  • Atklātība
  • Caurspīdīgums
  • Vienkāršība
  • Atbildība
  • Tiešums
  • Labsirdība
  • Ticība cilvēka spējām

Mūsu vadošie pamatprincipi

Mēs apņemamies būt atvērti, godīgi un uzticami mūsu attiecībās ar ikvienu sadarbības partneri un projekta dalībnieku.

Mēs būsim demokrātiski, politiski un ekonomiski neatkarīgi mūsu darbos.

Mūsu darbība būs balstīta uz ētiskiem, objektīviem un profesionāliem lēmumiem.

Mēs publiski sniegsim patiesas un laicīgas atskaites par savām aktivitātēm.

Mēs cienīsim un atbalstīsim cilvēku pamatbrīvības un tiesības.