Wall of the World

Labdarība

Viens no projekta Pasaules Siena mērķiem ir cilvēciskākas, laimīgākas un atklātākas sabiedrības veidošana. Tādēļ 10% projekta peļņas tiks ziedota labdarībai (10% no projekta peļņas, kas tiks noteikta Pasaules Sienas parka atklāšanas brīdī).

Līdzekļi tiks ziedoti organizācijām, kuru darbības mērķis ir šādu sabiedrībai svarīgu jautājumu un problēmu risināšana:

 • Bērnu tiesību aizsardzība
 • Mazaizsargāto cilvēku dzīves apstākļu uzlabošana
 • Cilvēktiesību aizsardzība
 • Nabadzības mazināšana mazāk attīstītajos pasaules reģionos
 • Filantropiska cilvēku veselības aprūpe
 • Invalīdu tiesību aizsardzība un dzīves apstākļu uzlabošana
 • Karu un teroraktu seku likvidēšana, palīdzot karu skarto reģionu iedzīvotājiem
 • Dabas katastrofu seku likvidēšana, palīdzot skarto reģionu iedzīvotājiem

Projekta vadība ir pieņēmusi lēmumu, ka 3% projekta peļņas tiks ziedoti Sarkanajam Krustam mazaizsargāto cilvēku dzīves apstākļu uzlabošanai, lai radītu jaunu paraugu – vienotā sabiedrībā tiek cienīts katrs tās loceklis, katram indivīdam ir vienādas tiesības uz jaunām iespējām, laimi un pilnvērtīgu dzīvi, tādēļ atbalsta sniegšanu mazaizsargātiem sabiedrības locekļiem mēs uzskatām par būtisku mūsu uzdevumu un pienākumu.

Mērķi, kam tiks ziedoti pārējie 7% projekta peļņas, noteiks cilvēce.

 1. Septiņi procenti peļņas tiks vienādās daļās ziedoti 7 organizācijām, kas katra darbojas vienā no šiem virzieniem:
  1. Bērnu tiesību aizsardzība
  2. Cilvēktiesību aizsardzība
  3. Nabadzības mazināšana
  4. Filantropiska veselības aprūpe
  5. Invalīdu tiesību aizsardzība un dzīves apstākļu uzlabošana
  6. Karu un teroraktu seku likvidēšana, palīdzot iedzīvotājiem
  7. Dabas katastrofu seku likvidēšana, palīdzot iedzīvotājiem
 2. Visas organizācijas, kas darbojas vienā no šiem virzieniem, varēs iesniegt pieteikumus ziedojuma saņemšanai. Pieteikumu pieņemšana sāksies ar brīdi, kad dalībai projektā būs reģistrējušies 2 miljoni cilvēku. Lūdzam organizācijas sekot līdzi aktualitātēm, jo pirms pieteikumu pieņemšanas brīža mājas lapā tiks publicēti pieteikumu sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi.
 3. Visus pieteikumus izskatīs Wall of the World labdarības padome un katrā jomā izvēlēsies 3 atbilstošākos kritērijiem, kurus izstrādās Padome un kas būs publicēti mājas lapā jau līdz pieteikumu iesniegšanas brīdim.
 4. Šie pieteikumi (kopā 3 x 7 = 21) tiks publicēti mājas lapā publiskam balsojumam. Jebkurš cilvēks, īpaši projekta dalībnieki, būs aicināts apmeklēt mājas lapu un katrā kategorijā nobalsot par viņaprāt labāko un atbilstošāko pieteikumu. Balsošanas process būs caurspīdīgs, jo katram balsotājam būs jānorāda viņa vārds un uzvārds, valsts, un tiks reģistrēta balsotāja IP adrese, un šie dati būs pieejami mājas lapā. Balsošanas rezultāts būs redzams mājas lapā reālā laika režīmā. Balsošana ilgs 60 dienas.
 5. Pēc balsojumu perioda beigām, katrā kategorijā tiks fiksēts pieteikums, kas saņēmis visvairāk balsis, tas saņems ziedojumu — 1% no Wall of the World peļņas, kas tiks noteikta parka atklāšanas brīdī.

Precīza informācija par projektu iesniedzējiem tiks sagatavota un publicēta līdz brīdim, kamēr dalībai projektā būs reģistrējušies 2 miljoni cilvēku.

Jebkurš cilvēks, jebkura organizācija var palīdzēt ātrāk sasniegt šo brīdi, informējot sabiedrību par Wall of the World un atbalstot projekta mārketinga aktivitātes. Papildus informācija — sadaļā Palīdzi projektam.